Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
logo-gubbels.fw
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

PARKWEG65

VUGHT – 20 november 2023     Hierbij ontvangt U  het BIDBOEK PARKWEG65 voor een reconstructie van de Rijksweg N65, zie bijlage. Deze weg verbindt de steden ’s-Hertogenbosch/Vught en Tilburg/Berkel-Enschot en doorsnijdt een kwetsbaar landbouwgebied.

In dit boek hebben de heren Eric Donkers en Theo Smit, beide bestuursleden van de stichting SAMEN VOOR VUGHT, een nieuwe planvisie beschreven voor het “ontmantelen en herinrichten” van de N65 tot een z.g. PARKWEG65 van Vught/’s-Hertogenbosch naar Berkel-Enschot/Tilburg v.v. De directe aanleiding voor dit initiatief was de afwijzing in 2022 door de Raad van State van de omvorming van de N65 naar een snelweg voor automobielen.

Medio dit jaar werden wij door de vereniging Samen Voor Vught uitgenodigd om over haar plannen en ideeën voor de PARKWEG65 van gedachten te wisselen. Kort samengevat, om deze ontwikkeling te steunen en samen te werken. Welke oplossing er voor de N65 ook gekozen zal worden, deze zal te allen tijde moeten voldoen aan actuele eisen, voorkeuren en wensen uit oogpunt van klimaatbestendig wonen en werken, een toekomstbestendige landbouw in een vitaal buitengebied en een robuust natuurnetwerk, kortom een duurzame leefomgeving.

Dus niet onderzoeken hoe we het verkeer zo goed en zo snel mogelijk richting een nieuwe snelweg kunnen sturen, maar hoe we nut en noodzaak van het omdenken van deze “snelweg“ naar een PARKWEG65 kunnen sturen aan de hand van de nieuwe ontwikkelingen en denkbeelden op het terrein van economie, klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Dit vraagt om “betrokken meedenken”. Immers luchtvervuiling door het snelverkeer en de negatieve invloed van verdiepte ligging van wegen op de waterhuishouding in het Hart van Brabant is ongewenst en moet worden voorkomen. Sindsdien werd ons duidelijker in welke richting de herijking van de N65 zou kunnen gaan. Sterker nog, zou moeten gaan! Stikstof was en is het probleem, niets meer niets minder. Wij willen deze ontwikkeling voor voetgangers, fietsers en automobielen kunnen steunen. Het is zeker niet te laat en kansen om deze trein in de goede richting (en snelheid) te laten rijden zijn er zeker. Dat vraagt om een heldere analyse van de voor- en nadelen die dit ‘omdenken’ biedt. Hiervoor willen wij graag uw aandacht vragen. Uw reactie stellen we zeer op prijs.

Podium C
In de voorbij jaren was Podium C onder meer betrokken bij het project Innov/A58: een unieke testomgeving voor duurzame innovaties. Wij verwijzen graag naar deze proeftuin voor een duurzame verbetering van de autowegen, zoals de A58 (Eindhoven/Tilburg). Voor info zie: www.innovA58.nl/home/default.aspx. Dit was voor PODIUM C een goede reden om nu haar contacten te benaderen met de vraag de nieuwe aanpak van PARKWEG65 te steunen en dus in “deze rijdende trein” te stappen.

Kunstenaars
Steeds vaker wordt – ook door overheden – gebruik gemaakt van kunstenaars om ingewikkelde vraagstukken te fileren tot concrete richtinggevende concepten. Om die reden willen wij – PODIUM C – het onderzoek naar de wensen en behoeften, naar het nut en noodzaak, verbreden door bij de ontwikkeling van PARKWEG65 kunstenaars te betrekken. Dit is de kern van onze visie. Voor een onderbouwing van onze inhoudelijke betrokkenheid verwijzen wij u naar onze website www.podiumc.nu.

Met betrekking tot de PARKWEG65 denken wij bijvoorbeeld aan onze samenwerking met de in Vught wonende kunstenaar Matthijs Bosman. Wij hebben hem eerder betrokken bij een uitvraag van de provincie Noord-Brabant in het kader van de ontwikkelingen van de A58. Het concept dat hij daarvoor bedacht bevat elementen/gedachten die wellicht ook bruikbaar zijn bij de uitwerking van het Bidbook van de vereniging SAMEN VOOR VUGHT. Matthijs Bosman heeft daarnaast verschillende in het oog springende projecten in de openbare ruimte op zijn naam staan zoals de Choreografie van pure armoede en trots en het Openluchttheater La Damoiselle).
Wij verwijzen u graag ook naar zijn bijdrage aan de vernieuwing van de Spoorzone in Den Bosch, zie zijn website www.matthijsbosman.nl

Daarnaast denken wij ook aan Tabo Goudswaard – toonaangevend in ons land als het gaat om social design – met een indrukwekkende staat van dienst in de wereld van Klimaat en Verduurzaming met opdrachten van de Gemeenten, Provincies, Nationale Politie e.v.a. (www.tabogoudswaard.nl).

Samengevat, het is alleszins de moeite waard om betrokken te geraken bij dit alternatief van een rijdende trein op een verkeerd spoor. PARKWEG65 staat model voor deze transitie. In die zin kan dit als voorbeeldproject dienen voor heel Noord-Brabant en zelfs Nederland. Zoals wij ook kunnen leren van heel Noord-Brabant en Nederland, want er zijn immers initiatieven die verder zijn dan wij. Wie doet ermee?

Wij horen het graag en groeten u mede namens de heren Eric Donkers en Theo Smit van de vereniging Samen Voor Vught.

Namens Podium C,
Frida Rouppe van der Voort, 06 – 51 52 87 81
Wim Claessen, 06 – 53 17 22 49
8 november 2023

Bijlage
• KLIK HIERNAAST  BIDBOOK PARKWEG65

 

 

Download onze gratis app

CDA logo
bas van doorn
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
27 november 2023 PVV in Helvoirt het meest populair

Bron: Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
Postbus 51
Amber Alert