Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
asperges 3
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

9 april 2024 Overleden: Helma Rypma-Smit

Familie Rypma...

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Zeven Koninklijke onderscheidingen in Vught.

VUGHT – 24 april 2020. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden bepaald, dat de decorandi telefonisch worden geïnformeerd over het feit dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. De uitreiking zal landelijk op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

Burgemeester Roderick Van de Mortel bracht ze vandaag op de hoogte.Mevrouw M.J. van Amelsfort-Vorselaars, Vught. (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-heden. Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Wereldwinkel Vught. Zij draagt zorg voor de inkoop, boekhouding, promotie en stuurt vrijwilligers aan. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor een nieuwe locatie en coördineerde zij de verhuizing.

Decoranda was tot haar pensionering werkzaam als onderwijzeres bij de Huishoudschool Vught en heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Toekenning door: Burgemeester R.J. van de MortelDe heer W.J.M.J. van den Bouwhuijsen, Vught.( Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1960-1962: Oprichter van het jeugdcircus Il Grigio te Haaren.

1965-1990: Bestuurslid van de Motor en Automobielclub De Bokkenrijders te Haaren.

1982-1990: Vrijwilliger bij de Sint Jan Parochie te ’s-Hertogenbosch. Decorandus fungeerde als lid van het kerkbestuur en voorzitter van de onderhoudscommissie. Daarnaast begeleidde hij tien jaar lang de renovatie van de Sint-Jans kathedraal en organiseerde hij mede het bezoek van de Paus.

1990-1998: Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Katholieke Schoolbelangen (basisschool De Schalm) te Vught. Decorandus zette zich in voor het onderhoud van het historische gebouw en voor de fusie van de lokale Katholieke basisscholen.

1999-heden: Vrijwilliger bij de parochie Heilige Edith Stein te Vught. Decorandus fungeert als lid van het kerkbestuur en is verantwoordelijk voor alle bouw gerelateerde zaken, zoals de restauraties, verbouwingen en het onderhoud van de gebouwen en de begraafplaats.

2005-heden: Vrijwilliger bij het ontmoetingscentrum DePetrus B.V. te Vught. Decorandus verzette zich tegen de sloop van de Petrus kerk en zette zich in voor de herbestemming van het pand. Daarnaast droeg hij zorg voor de subsidieaanvragen voor de restauratie. In het ontmoetingscentrum zijn diverse organisaties gevestigd met een maatschappelijk belang.

2011-heden; Vrijwilliger bij de Golfclub De Dommel te Sint-Michielsgestel. Decorandus adviseert over alle bouwkundige zaken, zoals de greenkeepersloods, de stokken-loods en het onderhoud van het clubhuis. Aangezien de club in een beschermd natuurgebied ligt, zijn deze zaken extra complex.

Decorandus was tot zijn pensionering in 2005 directeur-grootaandeelhouder van Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen te ’s-Hertogenbosch. Hij heeft zijn vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Daarnaast is decorandus sinds 2007 bezig met een promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven en begeleidt hij hier studenten.

Toekenning door: Burgemeester R.J. van de MortelDe heer J.J.M.M. Bressers, Vught. (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-heden: Vrijwilliger bij de R.K. Parochie H. Edith Stein te Vught. Decorandus onderhoudt mede het kerkhof en stuurt de andere vrijwilligers aan.

1998-heden: Vrijwilliger bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten. Hij assisteerde bij archeologische opgravingen. Thans draagt decorandus bij aan het onderzoek en de reconstructie van archeologische objecten.

2002-heden: Vrijwilliger bij Huize Elisabeth te Vught, onderdeel van de Stichting Vughterstede. Decorandus bezoekt ouderen en gaat met hen wandelen.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Toekenning door: Burgemeester R.J. van de MortelMevrouw W.A. Couvée-van Osch, Vught. (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-heden: Vrijwilliger bij het Boswijk Verpleeghuis. Decoranda komt sinds 20 jaar 3 maal per week naar Boswijk, een verzorgingshuis voor mensen met dementie. Op maandag start zij met de huisviering, op dinsdag helpt ze bij de letterclub en elke vrijdag ondersteunt  decoranda, samen met andere vrijwilligers, de bingo.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Toekenning door: Burgemeester R.J. van de MortelMevrouw mr. J.H.H. Theuws, Vught. (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-2005: Secretaris van het kamerorkest Musica Ducis Brabantiae (thans Concerto Brabant) te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verwierf decoranda fondsen, onderhield zij de contacten met de dirigent en orkestleden en voorzag zij het bestuur van juridisch advies. Tevens heeft zij o.a. een succesvolle tournee naar Japan mogelijk gemaakt, waardoor het kamerorkest op de internationale kaart is gezet. Het orkest kon, mede dankzij haar jarenlange inzet, op de Nederlandse top van de kamermuziek functioneren.

1994-2012: Respectievelijk secretaris van het bestuur en secretaris van de Raad van Toezicht van het toneelgezelschap Het Zuidelijk Toneel te Tilburg. Het Zuidelijk Toneel is sinds de nieuwe herstructurering van het toneelbestel een van de negen door het Rijk gesubsidieerde toneelgezelschappen. Het gezelschap richt zich op Nederland met een bijzondere aandacht voor de regio Noord-Brabant. Decoranda heeft o.a. bijdragen geleverd aan de begeleiding van de fusie met de toneelgroep Hollandia en de reorganisatie als gevolg van verhuizing en bezuinigingen.

2004-2016: Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De benoeming in deze functie houdt impliciet een erkenning in, niet alleen van haar juridische bekwaamheid, maar ook van de persoonlijke integriteit, waarvan zij als advocaat blijk heeft gegeven.

2005-heden: Vrijwilliger bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Decoranda verricht diverse werkzaamheden, waaronder het verzorgen van rondleidingen en het werven van fondsen. Tevens fungeert zij jaarlijks tijdens de Dodenherdenking als ceremoniemeester. Ook zet zij zich in voor (incidentele) projecten en activiteiten.

2008-heden: Vrijwilliger bij de Golfclub de Dorpswaard te Kerkdriel. Decoranda is voorzitter van de damescommissie, vertrouwenspersoon, lid van de regel- en handicapcommissie en regelcommissaris.

2015-heden: Secretaris van de Stichting Erfgoed Vught (tot 2015 de Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught). Daarnaast werft zij fondsen en schrijft zij artikelen voor het tijdschrift ‘Schatten van Vught’.

2018-heden: Penningmeester van de Orde van den Prince, afdeling De Meierij te ’s-Hertogenbosch. De Orde van den Prince is een genootschap voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Decoranda was van 1979 tot 2004 werkzaam als advocaat en procureur bij de maatschap Holla, Knitel en Mol Advocaten en Procureurs (thans Holla Advocaten) te ’s-Hertogenbosch. Zij werd als eerste vrouw van dit advocatenkantoor lid van de maatschap en maakte vier fusies mee. Mede door haar toedoen is de emancipatie van vrouwen binnen de advocatuur in een versnelling geraakt. Tevens heeft zij zich binnen en buiten het kantoor o.a. ingezet voor het opleiden/coachen van jonge advocaten en het leiden van werkgroepen.

Decoranda heeft haar vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Toekenning door: Burgemeester R.J. van de MortelDe heer N.J.J.P. Weijns, Vught. (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1989-2018: Vrijwilliger bij de basisschool De Baarzen te Vught. Decorandus droeg mede zorg voor het tweewekelijkse onderhoud van het plein en de tuin, verzorgde de muziek en het geluid voor de musical van groep acht en organiseerde en begeleidde het schoolkamp. Daarnaast leverde hij muzikale ondersteuning bij de diverse activiteiten.

2004-2010: Vrijwilliger bij de band Blind Date te Vught, voor mensen met een lichamelijke beperking. Decorandus fungeerde als dirigent, begeleider en chauffeur en trad met de band op in verzorgingstehuizen en op braderieën.

2011-heden: Vrijwilliger bij het Geniemuseum te Vught. Decorandus beheert de winkel en de vrijwilligersadministratie. Daarnaast organiseerde hij de diverse teambuildings-activiteiten.

Decorandus was tot zijn pensionering in 2019 werkzaam als sergeant-majoor bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Hij heeft zijn vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Toekenning door: Burgemeester R.J. van de MortelDe heer J.H.M.M. van der Zandt, Vught. (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1980-heden; Voorzitter van de Stichting Wereldwinkel Vught. Decorandus zet zich in voor de voorlichting, acties en geldinzameling.

1990-1999: Vrijwilliger voor het Liliane Fonds. Decorandus zette zich in voor de opbouw van het landelijk vrijwilligersnetwerk met als resultaat dat voorlichters van het fonds verspreid over het land actief zijn.

1990-heden: Vrijwilliger bij de Parochie H. Edith Stein, locatie Paulus en St. Jan. Decorandus fungeert als invalpastor. Daarnaast is hij lid van het diaconaal beraad. Voorts maakt hij deel uit van de gezamenlijke Overleggroep Diaconieën Edith Steinparochie en Lambertusgemeente Vught.

Decorandus was van 1981 tot zijn pensionering in 2007 werkzaam als landelijk pastor en coördinator Woonwagenbewoners Sinti en Roma. Na zijn pensionering continueerde hij zijn werk als fulltime onbezoldigd rachai (pastor) en hij is nog steeds beschikbaar voor doopsels, de communie, huwelijken, begrafenissen en bedevaarten. Daarnaast participeert hij in overlegorganen voor armoedebestrijding en vroegtijdige schoolverlaters. Decorandus heeft deze vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich zo op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Toekenning door: Burgemeester R.J. van de Mortel

Allemaal van harte gefeliciteerd 

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

bas van doorn
CDA logo
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
15 mei 2024 Column Corvers: Dromen over politiepost

Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
logo-rijksoverheid
Amber Alert