Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Familie berichten

27 november 2018 Familieberichten op Vught.nu

Familieberichten op Vught.Nu................

Vughtse bezwarencommissie stelt college in het gelijk over verkeersbesluit Jagersboschlaan

VUGHT – 21 februari 2020. De onafhankelijke Vughtse bezwaarschriftencommissie heeft het college geadviseerd de bezwaren tegen de verharding van de Jagersboschlaan ongegrond te verklaren en het besluit tot verharding in stand te houden. Naar het oordeel van de commissie is het collegebesluit het gevolg van een evenwichtige belangenafweging en blijven de effecten op het woon- en leefklimaat binnen de normen. Op 20 februari besloot het college het advies over te nemen.

Een deel van de bezwaarmakers is van mening dat de noodzaak van het besluit niet is aangetoond en dat alternatieven onvoldoende zijn onderzocht. Maar de commissie oordeelt dat het erom gaat dat er een zorgvuldige belangenafweging plaatsvindt en dat het besluit tegemoet komt aan zijn doel. Volgens de commissie is dat het geval.

Ook uitte een deel van de bezwaarmakers zijn zorgen over de verkeersveiligheid. Door de aanleg van een snelfietsroute langs de N65 en de inrichting van de Jagersboschlaan als fietsstraat (30 km per uur en snelheid remmende maatregelen), oordeelt de commissie dat het verkeer – ondanks een toenemende intensiteit – ook in de toekomst goed en veilig kan worden afgewikkeld.

Verder waren er nog bezwaren op het gebied van milieu en natuur en aantasting van het woon- en leefklimaat. De commissie stelde vast dat het college onderzoek heeft gedaan naar de effecten op flora en fauna, cultuurhistorie en archeologie. Op grond van de diverse rapporten concludeerde de commissie voorts dat openstelling van de Jagersboschlaan geen vergaande nadelig gevolgen heeft.

Alles overwegende, adviseerde de commissie het college van burgemeester en wethouders om de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden.

Het college nam het verkeersbesluit tot verharding van de Jagersboschlaan om redenen die te maken hebben met de komende reconstructie van de rijksweg N65. Omdat de rechtstreekse aansluitingen van De Bréautélaan en Martinilaan dan vervallen, komt – zonder verharding van de Jagersboschlaan – de bereikbaarheid van enkele belangrijke voorzieningen in het geding. Daarnaast vindt het college de maatregel van belang voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten, zowel tijdens als ná de reconstructie van de N65, én voor een evenredige verspreiding van het verkeer.

Inmiddels is de aanbesteding van het werk aan de Jagersboschlaan van start gegaan. Het college heeft toegezegd niet tot uitvoering over te gaan, totdat de commissie uitspraak deed. Het college heeft zich hier vanzelfsprekend aan gehouden.

Bron: gemeente Vught

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

Slider
Slider
Slider
Slider

CC Corvers Column

14 maart 2020 Column Corvers: Helvoirt valt stil

Bron: Peter Corvers...

Slider
Slider
21 februari 2020 in Voorpagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider