Veilig en Gezond N65 onder de Grond! Verkiezingswijzer!

secretariaat@n65.nl

Nr.Stellingen B&W/Minister

Fake nieuws?

Feiten Verkiezingswijzer!BronJa/

Nee[1]

1Projectdoelstelling 1: Vermindering barrière­wer­king en verbetering oversteekbaarheid Luchtkwaliteit?De N65 in Vught verandert in een smalle half verdiepte betonnen tunnel­bak tussen hoge beton­wallen. Net een Limburgs heuvel­land­schap. Hier en daar een ovonde op straatniveau, elders een brug om de N65 te kruisen. Het aantal oversteek- c.q. kruispunten in Vught en Helvoirt vermin­dert aanzien­lijk. Daardoor zal het verkeer op die ovondes en aanvoerstraten (Helvoirtseweg en Torenstraat bijv.) dras­tisch  toene­men. Onbeschermd door stoplichten botsen in de och­tend­spits auto’s op fietsende kinderen en kin­deren op rij­den­de au­to’s. Levensgevaarlijk! Wordt deze project­doelstelling gehaald?Noot

[2]

 

 

 

Ja/

Nee

2Projectdoelstelling 2: Verbeterde verkeersveiligheidKomend vanuit de kern van Vught kunt u straks in de ochtend­spits nog slechts op twee plaatsen via zeer korte invoegstroken in één rijrichting invoegen in de betonbak op de N65: bij de Kenne­dylaan richting West/Helvoirt en bij de Boslaan richting Oost /Den Bosch. Dat zijn er nu zes waar je kunt afslaan naar alle drie rijrichtingen. Volgens dit verkeerskundig bureau[3] onverantwoord en levens­ge­vaarlijk! Wordt deze project­doel­stelling gehaald?Noot2 

 

 

Ja/

Nee

3Projectdoelstelling 3: Vermindering geluidhinderMet het verdwijnen van 4 stoplichten wordt doelstelling 4, verbe­tering doorstroming inderdaad gehaald. Daardoor vermindert ook de ge­luid­hinder. Maar dat leidt ook tot veel meer doorgaand ver­keer. Het ver­hogen van de maximumsnelheid leidt ook tot meer lawaai. De drastische beperking van het aantal oversteek- en in­voegpun­ten bij de N65 leidt tot filevorming in de dorpen met meer lawaai als gevolg.  Wordt deze project­doel­stelling gehaald?Noot2 

 

 

Ja/

Nee

4Projectdoelstelling 5: Verbetering luchtkwaliteitSchone lucht is van levensbelang schrijft onze minister[4]. En uit dit commentaar[5] blijkt dat wonen langs de N65 ieder jaar 93,75 ge­mis­te levensjaren oplevert. En dat onder de zeer optimistische ver­on­derstellingen dat slechts 10.000 mensen binnen 1.000 meter van de N65 wonen en slechts 9 maanden korter leven. Neutrale we­ten­schappelijke bronnen to­nen evenwel aan dat wonen langs een snel­weg 24 levensmaanden kost. Dat betekent 24/9 maal 93,75 = 250 gemiste levensjaren ieder jaar. De EU-lucht­kwali­teits­richt­lijn schrijft in bijlage III, sub C voor om te toetsen binnen 10 me­ter van de wegrand. B&W laat echter toe dat het NSL veel verder van de wegrand toetst om normoverschrij­din­gen te ca­moufleren. Het N65-re­constructieplan lost deze proble­men in Vught/Helvoirt niet op en blokkeert goede oplossin­gen voor vele tientallen  jaren? Wordt deze project­doel­stelling gehaald?Noot2 

 

 

Ja/

Nee

5Nieuwe bomenweelde langs de N65 schrijft B&W.Het Brabants Dagblad concludeerde echter op  02.09.2020 dat de door B&W aangekondigde bomenweelde in de animatiefilm bij het hui­dige N65-reconstru­ctie­plan vooral virtueel is maar niet echt. Vele hon­derden grote bo­men zullen immers sneuvelen. We worden bedot, schrijft de redac­teur. Deelt u die mening van de redacteur?Noot

[6]

Ja/

Nee

6 ResultaatTel het aantal keren Ja en schrijf het aantal in de volgende kolom

Tel het aantal keren Nee en schrijf het aantal in de laatste kolom

Aantal

Ja:

Aantal

Nee:

7 Conclusie stemwijzer:Als het aantal Ja groter is dan het aantal Nee, stem: A, D66, SPCDA,D66,SP!
Als het aantal Nee groter is dan het aantal Ja:Blijf Thuis!Blijf thuis!

[1]                  Het goede antwoord omcirkelen s.v.p.

[2]                  http://www.n65.nl/Doelstellingen-N65-Reconstructie-voor-180Mio.pdf

[3]             http://www.n65.nl/Verkeerspsychologische aspecten N65 Vught.pdf

[4]                  https://www.internetconsultatie.nl/schone_lucht_akkoord

[5]                    http://www.n65.nl/Schone-Lucht-Akkoord-N65-V2.pdf

[6]                    https://www.bd.nl/opinie/animatiefilmpje-bedot-ons-met-bomenweelde-langs-nieuwe-n65~a05eb57a/?referrer=http%3A%2F%2Fwww.n65.nl%2FVerkiezingen.htm

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

One Comment
  1. Het werd toch al D66 of CDA

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.