Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo-rensbressers
logo-rensbressers
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Schriftelijke vragen planning werkzaamheden N65 én mobiliteitsvisie

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 28 oktober 2021. Gemeentebelangen heeft navolgende schriftelijke vragen: De uitspraak van de Raad van State op het project N65 is van cruciaal belang voor de start van de werkzaamheden van het project.

Daarvoor zijn door de provincie, namens de samenwerkende partners (provincie, rijk en gemeente Vught), na de definitieve gunning aan de BAM, afspraken gemaakt om de uitvoerende werkzaamheden op te schorten, maar wel op kleinere schaal werkzaamheden voor te bereiden om verdere vertraging te beperken. Zo kan een vliegende start worden gemaakt als er groen licht komt van de Raad van State.

  1. Het is gebruikelijk dat er bij aan te besteden werken een uitvoeringsplanning deel uitmaakt van de stukken. Uiteraard zal de planning op onderdelen moeten worden aangepast en in tijd worden opgeschoven als de uitspraak van de Raad van State daar aanleiding toe geeft. Deze planning geeft een inzicht van de werkzaamheden (waar en wanneer). Kan de fractie van Gemeentebelangen de oorspronkelijke planning op korte termijn toch ontvangen?
  2. Door de werkzaamheden aan de N65 zal er forse overlast ontstaan voor inwoners en bedrijven in de gemeente Vught. Zijn de consequenties voor de bereikbaarheid/ verkeersveiligheid tijdens de uitvoeringswerkzaamheden aan de N65 al in beeld?
  3. Kan het college de status geven van het regionaal verkeers- en vervoersplan als de N65 teruggebracht wordt van een 4-baansweg naar een tijdelijke 2-baansweg, met de oplossingen voor de bereikbaarheid van Vught?
  4. Ook zal het uitstel van de N65 van invloed zijn op het project van PHS. Is er al een aanbesteding/gunning geweest voor PHS?
  5. Heeft het college ook een plan B met oplossingen voor de gevolgen voor bereikbaarheid van Vught als de belangrijke projecten N65 en PHS daadwerkelijk een overlap krijgen?
  6. Is er al overleg geweest met de veiligheidsregio over de bereikbaarheid bij eventuele calamiteiten? Zo ook met de Dienst Justitiële Inrichtingen met betrekking tot de bijzondere transporten van- en naar de Penitentiaire Inrichting Vught?
  7. Inwoners en bedrijven dienen al vroegtijdig in te spelen op de gevolgen van de infrastructurele werken. Wanneer verwacht het college de informatie over de werkzaamheden actief te gaan delen en op welke wijze komt de gemeente ondernemers hierin tegemoet?

Mobiliteitsvisie

In de raadsvergadering van 29 april 2021 zijn de kaders vastgesteld voor de mobiliteitsvisie.

Eén van de belangrijkste kaders zoals beschreven in het raadsvoorstel: “Projecten waarover reeds een besluit is genomen, zijn binnen dit proces uitgangspunt. Het gaat hier om het bestemmingsplan N65, het Tracébesluit PHS en de realisatie van de turborotonde Postweg. De besluitvorming daarover ligt vast, tenzij er door gerechtelijke uitspraken eventueel een nieuwe situatie ontstaat”.

Het is nog niet duidelijk wanneer het project N65 van start gaat en wat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State zullen zijn op het onderliggend wegennet. De fractie van Gemeentebelangen pleit er dan ook voor om bij de totstandkoming van de mobiliteitsvisie prioriteit te geven aan verkeerssituaties die niet (in)direct verband houden met mogelijk toekomstige wijzigingen van de N65. De totstandkoming van de mobiliteitsvisie is immers een omvangrijk proces.

– Kan het college zich vinden in dit standpunt van Gemeentebelangen en aangeven op welke prioritering gerekend kan worden?

– Indien u een andere mening bent toegedaan, vernemen wij graag uw toelichting hierop.

Ook eventuele aanpassingen bij het project PHS als gevolg van een uitspraak van de Raad van State kunnen gevolgen hebben voor de Mobiliteitsvisie.

– Hoe denkt het college daar mee om te gaan?

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

bas van doorn
bas van doorn
Hoven-Schilderwerken
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
29 juni 2022 Corvers Column: Jojo-beleid

Bron: Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
Postbus 51
Amber Alert