Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
logo-gubbels.fw
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Villaplan De Braacken gemiste kans, Vughtse woningzoeker heeft het nakijken

Door: D66 Vught-Cromvoirt-Helvoirt

VUGHT – 5 oktober 2020. D66 heeft tegen het villaplan op het voormalige terrein van de Braacken gestemd.

Hoogbouw wordt vervangen door 32 woningen in het allerhoogste prijssegment. D66 vindt dat je dan als raad met je rug naar de Vughtse samenleving staat. Die vraagt om betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen. Mogen er dan geen villa’s mee bijkomen? Natuurlijk wel, maar niet alléén villa’s. Op de plek van De Braacken aan de Loyolalaan had slimmer en beter gebouwd kunnen worden, zodat er meer mensen kunnen wonen en het groene karakter zelfs beter behouden kan worden. Dat bevestigde de ontwikkelaar ook op de eerste informatieavond, maar hij was gebonden aan het maximumaantal van het college en daardoor werden het villa’s. Fractievoorzitter Dianne Schellekens gaf dit nieuwe Vughtse villaplan een dikke onvoldoende. “Hoogbouw wordt ingeruild voor een peperdure woningen, waardoor ook nog eens de natuur en bomen worden aangetast. Met dit bestemmingsplan wordt een uitgelezen kans gemist om extra woningen en meer soorten woningen toe te voegen.”

De roep om meer woningen en versnelling in de bouw wordt steeds groter, van inwoners en ook vanuit de provincie en het rijk. De Braacken is een plek met kansen! Maar wat legt het college voor met dit bestemmingsplan:

  • Hoogbouw wordt afgebroken en enkel vervangen door laagbouw, dure huizen op grote percelen waarvoor het nodig is om de natuur aan te tasten.
  • Hoogbouw, voorheen bedoeld voor ouderen, wordt afgebroken voor villa’s. Voor D66 is het logisch dat juist voor ouderen deze locatie geheel of gedeeltelijk wordt benut met betaalbare en middel dure woningen
  • Door op deze plek wat de hoogte in te gaan op de plek van het huidige gebouw, kan Vught voorzien in de vraag naar woningen in de categorieën gelijkvloers, goedkoop, betaalbaar en middelduur.
  • Ook de natuur kan ontzien worden met een plan dat wat meer de hoogte in gaat, al was het maar een deel van het plan.

Ontwikkelaar wilde wel andere woningen bouwen, maar mocht dat niet

Ook de ontwikkelaar was bereid om ook appartementen te bouwen maar vanuit het college kreeg de ontwikkelaar te horen dat er maximaal 35 woningen gebouwd mochten worden. Daardoor koos de ontwikkelaar begrijpelijkerwijs voor dure huizen kiezen, terwijl de Vughtse behoefte duidelijk anders is. Het college was opnieuw niet in staat om uit te leggen waarom de opdracht maximaal 35 woningen was. Ook waarom de hoogbouw moet verdwijnen voor enkel laagbouw werd niet onderbouwd en ook niet waar in Vught dat wel zou kunnen.

Vrij spel voor het college, raad mag tekenen bij het kruisje

Het is de wens van D66 dat de gemeenteraad eerder bij dit soort ontwikkelingen betrokken wordt zodat we samen komen we samen tot een beter uitvoering van het woonbeleid. Hoe mooi zou het zijn als de raad hierover vroeg in het proces zijn opvattingen zou kunnen geven. Helaas werd pas aan het einde van de ontwikkeling aan de raad gevraagd om er iets van te vinden. De huizen en de kavels al zijn verkocht. Voor de gemeenteraad resteerde niets anders dan tekenen bij het kruisje.

D66 heeft met stijgende verbazing de onderbouwing van deze keuze van de coalitie aangehoord. Je zou denken: de coalitie staat voor dit plan en onderbouwt dat met goede argumenten. Dat eerste gebeurde, dat laatste jammer genoeg niet. En als er al argumenten kwamen, waren het gelegenheidsargumenten of werden ze zelfs verzonnen.

Hoogbouw zou er niet mogen, bedacht GB

Gemeentebelangen was het zoals gewoonlijk geheel eens met het college. Zelfs de wethouder gebruikte deze standpunten door er bij de beantwoording naar te verwijzen. Maar de vraag waarom er nou maar maximaal 35 woningen op de plek mogen komen, werd niet duidelijk. En hoogbouw, nee, dat kon volgens Gemeentebelangen niet. Vreemd dat hier geen hoogbouw kan, want in andere gemeenten wordt veel dichter gebouwd wordt langs spoor en wegen. En is stond al hoogbouw. Mooi bedacht om de welbekende achterban te bedienen, maar nergens op gebaseerd en gewoon verzonnen.

VVD blij met nog meer villa’s, andersoortige bouw kan wel ergens anders

Net als de VVD vindt D66 dat het hier om een prachtig gebied gaat, maar we delen niet de mening dat het nodig is om die natuurwaarde aan te tasten. Hoewel de VVD het hele bestemmingplan had doorgeploegd, leidde dat niet tot het inzicht dat aantasting van de natuur niet nodig is. De VVD stond pal achter het plan, omdat ‘men het niet zou verbazen dat de VVD voor dit villaplan is’. Wil je een middeldure woning kopen of huren in dit deel van Vught, dan verwijst de VVD je naar huizen die al vergeven zijn of nog gebouwd worden in andere delen van Vught. Voor mensen die kleiner willen in in eigen wijk geeft de VVD niet thuis. De VVD heeft geen boodschap aan bouwen naar behoefte van onze inwoners. Als we iedereen naar de De Wieken gaan verwijzen dan gaat daar zeker de vraag het aanbod ver gaat overtreffen.

Behoefte aan grote woningen, aldus PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks verdedigde dit villaplan met de woorden dat dit project aantoont dat ‘er behoefte aan dure woningen is’. Maar in Vught gaat elke soort woning als zoet broodje over de toonbank. Daarom lag hier een kans om met middeldure woningen enige doorstroming op de huizenmarkt te krijgen. Dit zou een ideale locatie zijn om juist de 40-40-20-afspraak toe te passen (40 procent betaalbaar, 40 procent middelduur, 20 procent duur). De afspraak leidt in ieder geval niet tot meer en versneld woningen bouwen. Fractievoorzitter Ton van der Vossen vond dat Vughtenaren maar moeten accepteren dat er bomen om gaan voor woningen. D66 dacht juist met PvdA-GL aan dezelfde kant van de streep te staan en ook vond dat bomen bij bouwplannen zoveel mogelijk beschermd moeten worden. De eerdere toezegging van wethouder Van Ven dat bomen vooraan staan bij ontwikkelingen wordt hier opnieuw niet waargemaakt.

Opbrengst had met meer woningen hoger kunnen zijn

Door Gemeentebelangen werd gesteld dat de opbrengst voor Vughterstede (voormalige eigenaar van De Braacken) lager zouden zijn geweest bij de keuze voor middeldure woningen. Met een lagere opbrengst zouden de fraaie appartementen bij de Merpatistraat nooit gebouwd kunnen worden. Dat heeft D66 eens door een deskundige laten beoordelen en die noemde dat lariekoek. De opbrengst zou met meer woningen zeker gelijk en ook wel eens veel hoger kunnen zijn. Dan was voldaan aan de vraag van de Vughtenaren en de groene kwaliteit van het gebied niet aangetast

40-40-20 blijkt een wassen neus

D66 had de hoop gevestigd op Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD. Dit was het laatste moment waarop zij de schouders onder een aangepast plan kunnen zetten en naast dure woningen ook de opdracht voor betaalbare en middeldure woningen kunnen geven aan het college, zoals was afgesproken in het bestuursakkoord. Er bleek geen steun bij de coalitie om het plan aan te passen aan de woningbehoefte in Vught. De 40-40-20-afspraak, het kroonjuweel van PvdA-GL, is verworden tot een wassen neus en het leidt niet tot het versneld realiseren van woningen maar woningzoekende doorverwijzen naar de toekomst en ooit.

Ontwikkelaar krijgt geen ruimte voor aanpassingen

Zonder het hele plan naar de prullenbak te verwijzen zag D66 kansen voor  meer soorten woningen. D66 wilde de ontwikkelaar de ruimte geven om het plan eventueel aan te passen, waarbij D66 denkt aan middeldure koop- en huurwoningen. En voor een deel de hoogte in, niet perse 6 hoog, maar een paar lagen kan daar heel goed. D66 diende daarom een motie in waarin we het college verzocht werd de ontwikkelaar de ruimte te geven om het plan op onderdelen aan te passen, zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden. Deze kreeg geen meerderheid. Samen hadden we het college kunnen opdragen om met de ontwikkelaar aan tafel te gaan om conform het Vughtse woonbeleid voor meer betaalbare en middel dure woningen het plan, al dan niet gedeeltelijk, aan te passen.

Woningtekort doorgeschoven naar de toekomst

Dit plan draagt niet bij aan versnelling tot het bouwen woningen die volgens D66 broodnodig zijn: voor meer goedkope, betaalbare en middel dure woningen. En als inwoners daarnaar vragen worden ze in de wachtstand gezet en verwezen plannen in de toekomst. Een woon je als oudere in de omgeving van de Braacken, een voor betaalbare en middel-dure woning in je eigen wijk zit er niet in. Als inwoners daarnaar vragen dan worden ze door de coalitie in de wachtstand gezet en worden verwezen naar De Wieken en Reinier van Arkel. Allemaal toekomstmuziek die de behoefte aan woningen per direct niet oplost. “Ik denk dat mijn 25-jarige zoon nog even bij ons woont en zich vrijwel zeker noodgedwongen buiten Vught vestigt zoals veel van zijn vrienden en vriendinnen”, aldus Schellekens. “En dan heb ik nog niet over ouderen die smachten naar een kleinere woning en hun huidige graag doorgeven aan de jongere generaties. Met deze ontwikkeling is er weer een kans op doorstroming op de huizenmarkt gemist.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

bas van doorn
CDA logo
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
28 juni 2024 Column Corvers: Bedrogen

Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
logo-rijksoverheid
Amber Alert