Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
logo-gubbels.fw
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Vanavond: commissie bestuur & samenleving

Vergadering LIVE volgen KLIK HIER

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 10 juni 2021. Vanavond vergadert de Commissie Bestuur & Samenleving digitaal, om 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande onderwerpen. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het helaas niet mogelijk de vergaderingen fysiek bij te wonen.
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogelijkheid om tijdens de commissievergaderingen digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het onderwerp met de commissie te delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie over het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie via (073) 658 06 80 of stuur een mail naar griffie@vught.nl
Agenda:
• Startnotitie Lokale Inclusie Agenda
Eind 2021 loopt de huidige Lokale Inclusie Agenda af. In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ is opgenomen dat het inclusiebeleid zal worden voortgezet. Met deze startnotitie nemen we de raad mee in de achtergrond en afbakening van dit beleid en de stand van zaken op dit moment. Vervolgens wordt de aanpak voor de nieuwe inclusie-agenda geschetst.
• Zienswijze programmabegroting 2022 en jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2022 en Jaarverantwoording 2020. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio.
• Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Het bestuur van BHIC stelt de deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken.
• Wijziging gemeenschappelijke regeling, begroting 2022 en jaarstukken 2020 Regionale
Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) is een gemeenschappelijke regeling, die de ambulancezorg verzorgt in een groot deel van Noord Brabant. Daarnaast worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de begroting en jaarstukken te geven.
• Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
De ODBN voert als gemeenschappelijke regeling een aantal taken uit in onze regio voor 15 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. In de kadernota heeft de ODBN de visie en de ambities vastgelegd. De raad wordt in de gelegenheid een zienswijze hierop te geven.
• Zienswijze jaarplan en begroting 2022 Regio Noordoost Brabant (RNOB)
Provincie Noord-Brabant is opgedeeld in vier regionale samenwerkingsverbanden. Vught maakt deel uit van de RNOB. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op het
jaarplan en de begroting.
• Zienswijze begroting 2022 GGD Hart voor Brabant
GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling (GR). De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de begroting.
• Financiële stukken WSD
WSD is een gemeenschappelijke regeling. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op het jaarverslag en begroting van WSD. • Coördinatieregeling ’t Kasteeltje
Ten behoeven van de uitvoering van het programma hoogfrequent spoort (PHS) tussen Meteren en Boxtel is in mei 2020 een tracébesluit genomen. In dit kader is de aanleg van een
onderdoorgang Wolfskamerweg/Laagstraat onder de spoorbaan voorzien. Voor deze onderdoorgang is sloop van het gebouw waar ’t Kasteeltje gevestigd is noodzakelijk. In onderling overleg is een nieuwe locatie in beeld gekomen. De geldende bestemming ‘groenvoorziening’ staat de bouw van een kinderdagverblijf en parkeervoorziening niet toe. Om dit mogelijk te maken wordt daarom een bestemmingsplanprocedure voorbereid op de locatie Ouwekerk in Vught.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

bas van doorn
CDA logo
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
28 juni 2024 Column Corvers: Bedrogen

Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
logo-rijksoverheid
Amber Alert