Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
logo-gubbels.fw
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Tijdelijke woningen in de gemeente Vught ‘on hold’

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 12 januari 2023. De woningnood in heel Nederland is groot. Helaas ook in Vught, waar woningzoekenden te maken hebben met wachttijden tot tien jaar of nog langer.

Bijna iedereen kent wel iemand die op zoek is naar woonruimte. Die behoefte is niet alleen groot, maar ook dringend. Ook het college heeft de plicht én de wens om daarin te helpen en te voorzien.

Wooncrisis
De verplichting van het Rijk aan de gemeenten in ons land om tijdelijke woningen te bouwen, is ingrijpend. Ook in de gemeente Vught, waar de ruimte schaars is en de mogelijkheden beperkt zijn, moet en wil de coalitie tijdelijke woningen gaan realiseren om snel een oplossing te creëren voor de woningnood. De gemeente Vught moet, hoe dan ook, snel aan de bak.

Locatie-onderzoek Tijdelijke Wonen Vught
In de Raadsinformatiebrief van 1 november 2022 meldde het college van Burgemeester en Wethouders dat, het ‘locatie-onderzoek Tijdelijk Wonen Vught’ is vastgesteld. De resultaten van dat onderzoek is toen ook met de gemeenteraad gedeeld.

Het onderzoek heeft afgelopen week onbedoeld nogal wat commotie veroorzaakt; zowel onder onze inwoners als onder leden van de gemeenteraad. Het college betreurt dit en had dit niet verwacht. Dit ‘locatie-onderzoek’ heeft immers geen status. Het is geen besluit, maar een inventarisatie van mogelijke locaties voor tijdelijke woningen, met de uitgangspunten die het college bij hun keuze voor de locaties wil hanteren.

Zoals u misschien al in de krant hebt kunnen lezen, worden er bij die keuze zeker geen speeltuintjes gesloten voor de plaatsing van tijdelijke woningen. De speeltuintjes blijven in de wijk. Het college constateert dat zij niet duidelijk genoeg is geweest en dat heeft helaas tot misverstanden en enige onrust geleid. Daarom heeft het college besloten om het onderzoek ‘on hold’ te zetten; even te parkeren en het locatieonderzoek aan te vullen.

Dat houdt in dat het college de kaders – of selectiecriteria voor locaties – en de uitgangspunten opnieuw gaat beoordelen en aan de gemeenteraad ter vaststelling gaat voorleggen. Daarmee is de gemeenteraad aan zet om te beoordelen hoe de gemeente Vught de opgave, om in korte tijd tijdelijke woningen te realiseren, vorm en inhoud gaat geven. Want dat ook Vught een opdracht heeft vanuit Het Rijk dat staat vast.

Wat is de opdracht vanuit Het Rijk
De regering wil wat aan doen aan de woningnood. Tot 2030 moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden, waarvan minimaal 15.000 tijdelijke woningen. Bouwen van tijdelijke woningen zorgt dat woningen sneller gerealiseerd worden om zo de druk op de wachtlijsten bij de coöperaties te kunnen verminderen. Het gaat om kleine woningen voor de duur van tien tot vijftien jaar. De tijdelijke woningen halen de druk van de (sociale)woningmarkt, bevorderen de doorstroming en helpen de woningzoekenden eindelijk aan het broodnodige onderdak. En dat is het doel van de tijdelijke woningen.

 

 

Download onze gratis app

CDA logo
bas van doorn
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
28 januari 2024 Corvers Column: Optimistisch

Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus
Een reactie

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  1. Waarom ten koste van publieke ruimte? Deze woningen zijn klein en kunnen prima her en der geplaatst worden op pauze landschappen en particulier terrein. Mini wijken van tientallen hoeft toch ook niet maar praktische groepjes van 1 tot 4 woningen. Bezwaren zullen er altijd zijn maar gewenning net zo goed. De schrijnende behoefte is van een stille groep en die verdienen daadkracht.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
Postbus 51
Amber Alert