Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
asperges 3
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

9 april 2024 Overleden: Helma Rypma-Smit

Familie Rypma...

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Ruim 1 miljard euro investering in auto (A2) en ov van de toekomst

Ruim 1 miljard voor auto (A2 Deil-Vught) en ov van de toekomst (Den Bosch/Eindhoven)

DEN BOSCH/DEN HAAG – 26 november 2020. Voor het verbreden van de A2 tussen Deil en Vught zet het Rijk 830 miljoen euro opzij en reserveren regionale partijen voor aanvullende maatregelen tot 55 miljoen euro.

Dat is afgesproken tijdens het jaarlijkse BO MIRT. Rijk, provincie en gemeenten hebben daarnaast in totaal 200 miljoen gereserveerd voor de zogenoemde spoorknopen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Deze investeringen zijn de eerste resultaten van de regionale uitwerking van Toekomstbeeld OV 2040 (TBOV 2040) Zuid-Nederland.

Wat de A2 betreft is het de bedoeling om de snelweg te verbreden naar 2×4 rijstroken, twee nieuwe bruggen aan te leggen, knooppunt Deil aan te pakken en regionale maatregelen te nemen om de doorstroming te verbeteren. Minister Cora van Nieuwenhuizen: “De A2 is een van de belangrijkste snelwegen van ons land. Iedereen die hier geregeld rijdt, zeker in de spits, weet dat er een oplossing moet komen voor de vele files tussen Vught en Deil. Ik ben dan ook blij dat we definitief besloten hebben om de weg te verbreden. Voordat de eerste schop de grond in gaat, zitten we niet stil. Zo gaan we kijken hoe we de druk van de A2 kunnen halen, door bijvoorbeeld goede afspraken te maken met de werkgevers in deze regio.”

Gedeputeerde Christophe van der Maat “Hartstikke mooi dat er een klap is gegeven op aanpassing van dit stuk A2, een van de grootste knelpunten in Nederland. Ook de andere resultaten stemmen tot tevredenheid. De afspraken over Den Bosch en Eindhoven zijn nodig om de basis van het OV op orde te brengen, maar ook om toekomstige verstedelijking, de bouw van tienduizenden woningen, mogelijk te maken.”

Den Bosch/Eindhoven-afspraken en Brainport
Naar het station (en omgeving) in de provinciehoofstad start een MIRT-verkenning op weg naar een multimodale spoorknoop en de verdere ontwikkeling van de spoorzone. Rijk, provincie en gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben samen 85 miljoen euro opzijgezet voor de eerste fase. De verkenning moet inzage geven in de afspraken en investeringen die de komende jaren nodig zijn. Een andere afspraak die binnen TBOV 2040 past is een onderzoek naar Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland. Voor de aanpak van urgente opgaven rond Eindhoven CS is 50 miljoen euro gereserveerd door het Rijk, dat daarnaast een bedrag van 15 miljoen euro (aanvullend op een eerdere investering van 10 miljoen) beschikbaar stelt voor de internationale treinverbinding Eindhoven-Düsseldorf. Hiermee gaat de trein naar Düsseldorf vanaf december 2025 niet in plaats van, maar boven op de bestaande intercity’s rijden, waarmee ook Helmond beter wordt bediend en Deurne de huidige intercitystop kan behouden.

Het afgelopen jaar uitgevoerde BO MIRT-onderzoek naar verstedelijking en bereikbaarheid in Brainport Eindhoven maakt duidelijk dat een veilig, slim en toekomstvast mobiliteitssysteem een randvoorwaarde is voor een hoogstedelijk gebied in Eindhoven in 2040. Rijk en regio gaan deze complexe Brainport-opgave samen verder uitwerken. Dat moet onder andere een mobiliteitsstrategie opleveren die inzet op slimme en deelmobiliteit, meer en beter regionaal ov, het uitwerken van station Eindhoven als (inter)nationaal knooppunt en een robuuste oplossing voor de A2/N2/A67/A50 en het onderliggende wegennet via het bestaand tracé. Naast de bovengenoemde reservering van 50 miljoen voor het Eindhovens spoor is de eerste stap in deze ontwikkeling station Eindhoven (EIK XL). Provincie en gemeente Eindhoven steken 40 miljoen in maatregelen voor urgente opgaven waaronder busstation Neckerspoel. De verschillende studies en verkenningen naar de Brainport-regio worden op het volgende BO MIRT besproken om op basis daarvan vervolgstappen te zetten en financiële afwegingen te maken.

Het komend jaar wordt een verstedelijkingsstrategie ontwikkeld die zal leiden tot het afsluiten van aparte verstedelijkingsakkoorden met de drie stedelijke regio’s Breda-Tilburg, ’s-Hertogenbosch en het Stedelijk gebied Eindhoven. Daarin mee worden afspraken vastgelegd voor een duurzame ontwikkeling van Brabant. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om overlast door werkzaamheden te verminderen (Minder Hinder aanpak), verkeersveiligheid, Smart Mobility, gesprekken met werkgevers en onderwijsinstellingen om drukte in de spits te verminderen, fiets en de blijvende inzet op versnelling van digitalisering.

Integraal Riviermanagement en Zuidwestelijke Delta
In het kader van het Integraal Riviermanagement komt er een aantal pilots. Zo start er een haalbaarheidsonderzoek naar rivierverruiming bij Alem, een onderzoek naar het verbeteren van de doorstroombaarheid Maasbrug aan Gelderse zijde (parallel aan de planuitwerking A2 Deil-’s-Hertogenbosch/Vught) en komt er een onderzoek naar hoogwaterveiligheid bij ’s-Hertogenbosch.

Voor de Zuidwestelijke Delta is de gebiedsagenda tijdens dit BO MIRT vastgesteld. Dit is het vertrekpunt voor verdergaande samenwerking in de regio om de uitdagingen van de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid, de regionale economie, de ecologie en het landschap aan te gaan.

Resultaten BO MIRT 2020 KLIK HIER

Memo van de gedeputeerden KLIK HIER

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

bas van doorn
CDA logo
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
15 mei 2024 Column Corvers: Dromen over politiepost

Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
logo-rijksoverheid
Amber Alert