Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Familie berichten

27 november 2018 Familieberichten op Vught.nu

Familieberichten op Vught.Nu................

Reactie op herontwikkeling van De Braacken

VUGHT – 14 augustus 2019. Op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis de Braacken wil de gemeente de bouw van 35 dure vrije sector woningen mogelijk maken. Het plan in de huidige vorm levert geen bijdrage aan betaalbare huisvesting voor ouderen. Dat is niet aanvaardbaar omdat de woningbehoefte onder senioren in Vught groot is en de komende jaren nog zal toenemen. Ouderen Samen vindt het van groot belang dat er een substantieel aantal betaalbare woningen voor ouderen in het plan wordt opgenomen.

Ouderen Samen heeft dit vraagstuk al vele jaren op de bestuurlijke agenda gezet. In diverse documenten, brieven, analyses, overlegvormen hebben we aangetoond dat er meer en bovendien snel actie ondernomen moet worden om binnen korte termijn te voorzien in betaalbare extra huisvestingsmogelijkheden voor ouderen in onze gemeente. Vught laat haar ouderen in de kou staan.

Keer op keer worden redenen aangevoerd waarom huisvesting voor ouderen op een bepaalde locatie niet mogelijk is. Daarnaast wordt er nauwelijks enige voortgang geboekt met de planontwikkeling op locaties waar het gemeentebestuur wel huisvesting voor ouderen mogelijk acht. Daarbij blijken die mogelijkheden vaak al weer ingehaald door andere ontwikkelingen. Tot nu toe met het dramatische resultaat dat er in de afgelopen 10 jaar voor ouderen weinig of niets is toegevoegd aan de woningvoorraad in het middensegment.

Ons bezwaar tegen het plan voor de Braacken is dat deze locatie niet benut wordt voor huisvesting van ouderen, terwijl deze locatie al vele jaren voor huisvesting van ouderen aangewezen en in gebruik is. In de toekomst zou dat prima zo kunnen blijven. Daarnaast ligt deze locatie ook na de herinrichting van de N65 centraal en goed bereikbaar. De ontwikkelaar dient te beseffen dat hij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de huisvesting van ouderen. Het “marktdenken” met maximale grondopbrengsten krijgt nog steeds alle ruimte. Dat is niet meer van deze tijd.
Kortom gemeentebestuur laat uw hart spreken en kies er voor om in dit plan ruimte op te nemen voor betaalbare huisvesting van ouderen.

Wij vragen u met klem het voorontwerp bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof aan te passen, zodat de bouw van een substantieel aantal betaalbare woningen voor ouderen mogelijk wordt.

Namens Ouderen Samen,

Koos van der Zouwe, voorzitter projectgroep wonen

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
25 mei 2020 Corvers Column: Onzin

Bron: Peter Corvers...

Meer >>

Slider
Slider
14 augustus 2019 in Voorpagina

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider