Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
asperges 3
logo-vanboxtel.fw
previous arrow
next arrow
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo-rensbressers
logo-rensbressers
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Manipulatie tunnelcalculatie N65 bevestigd

VUGHT – 5 maart 2021. De gemeenteraad van Vught is bewust onjuist geïnformeerd en de bewoners van Vught zijn misleid.

Tot die conclusie komt VughtParticipeert na lezing van de gemeentelijke stukken die boven tafel gekomen zijn na een WOB-procedure. “Als je de ambtelijke stukken onder ogen krijgt is het in één oogopslag duidelijk dat de feiten opzettelijk verdraaid zijn. Verbijsterend dat dit gebeurt in ons land.”

Onder de pet houden
VughtParticipeert had al een sterk vermoeden dat de kosten voor een tunnel in Vught onnodig hoog waren begroot. Deze kostencalculatie van €412 miljoen lag ver boven het beschikbare budget. Vorig najaar heeft Vught Participeert moeite gedaan om de berekeningen van dit bedrag boven tafel te krijgen. “Wij hebben vele brieven gestuurd. De gemeente deed echter alles eraan in hun antwoorden de feiten met opzichtig gedraai te maskeren.” Vandaar dat VughtParticipeert genoodzaakt was om met een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) alle documentatie over de kostencalculatie overhandigd te krijgen.

WOB-stukken tonen kostenopdrijving
Uit de ontvangen WOB-stukken blijkt dat de gemeente eerst een calculatie heeft laten maken voor een eenvoudige tunnelbuis voor de N65 met twee rijstroken per richting, zoals het uitgangspunt van VughtParticipeert was. Uit deze begroting blijkt dat een N65 tunnel met wat passen en meten zeker realistisch is. Vermoedelijk kwam deze boodschap ambtelijk of politiek niet goed uit. Vandaar dat een week later opeens nog een opdracht gegeven werd voor een tweede calculatie waarbij onnodig dure extra aansluitingen in de tunnel gemaakt werden. “Daarmee begonnen de kosten de pan uit te rijzen. En dat niet alleen, diverse kostenposten werden aan de calculatie toegevoegd onder benamingen als onvoorzien, objectrisico, risicoreservering, object overstijgend risico en scheefte investeringskosten, oplopend tot ruim 40 % van de werkelijke bouwkosten.” De kosten stegen daarmee tot €412 miljoen, dat ver boven het budget lag.

Burgerinitiatief om zeep geholpen
VughtParticipeert constateert dat onder verantwoordelijkheid van de wethouder moedwillig het burgerinitiatief voor de N65 tunnel is getorpedeerd en daarmee een duurzame oplossing in Vught om zeep is geholpen. Dat is niet het enige kwaad, want ook de gemeenteraad is zo goed als zeker bewust onjuist geïnformeerd. Vorig voorjaar kreeg de gemeenteraad duidelijk te horen dat de kostencalculatie van €412 miljoen zou gaan om een eenvoudige tunnel. Deze notitie werd verzonden vlak voor het gemeenteraadszitting op 14 mei 2020, waarbij de gemeenteraad min of meer voor een voldongen feit werd gesteld.

In deze ambtelijke notitie stond dat de calculatie van €412 miljoen om een eenvoudige tunnel zou gaan met vier rijstroken voorzien van een bij dit verhaal passende tekening. “Dit verhaal is echter strijdig met de werkelijke kostencalculatie zoals blijkt uit de WOB-stukken.
De dure calculatie betreft een geheel andere tunnel met vier extra aansluitingen. Deze complexe tunnel moet 6 tot 8 rijstroken tellen over de hele lengte van de tunnelbuis.” Het Bouwbesluit verplicht namelijk tot dit aantal rijstroken bij extra aansluitingen in een tunnel.
Anders dan in een tunnel voor uitsluitend doorgaand verkeer, waarbij volstaan kan worden met vier rijstroken. Deze laatste tunnel had VughtParticipeert voor ogen.

Onbehoorlijk bestuur en handreiking
VughtParticipeert trekt de conclusie dat er sprake is van kwade wil en onbehoorlijk bestuur, en dat een eenvoudige N65 tunnel wel degelijk een realistische optie is. Met de WOB-stukken in de hand wordt dit feit eindelijk bevestigd.

VughtParticipeert zal het gemeentebestuur om opheldering vragen en aandringen op een hernieuwd onderzoek naar een tunnel. De gemeente kan daarbij gebruik maken van het voorwerk dat door VughtParticipeert is gedaan in samenwerking met Stichting Comité N65.

Raad van State oproep
VughtParticipeert zal deze onverkwikkelijke bevindingen overhandigen aan de Raad van State, waar nu al ruim dertig beroepsschriften liggen, o.a. over onbehoorlijk bestuur. Op de zitting op 2 maart gaf de staatsraad aan dat het de gemeenteraad volledig vrij staat haar plannen te heroverwegen in overleg met de bewoners. Het is onjuist te veronderstellen, zo benadrukte de staatsraad, dat de gemeente daarmee moet wachten totdat de Raad van State haar uitspraak heeft gedaan. VughtParticipeert gaat ervan uit dat de oproep van de staatsraad niet aan dovemansoren besteed is en is bereid haar bijdrage te leveren om te komen tot een duurzame oplossing die aan alle doelen realiseert. Ter vergelijking:

Op de rem trappen
Tevens heeft de staatsraad ter zitting de bevestiging gekregen dat de gemeente de schop nog niet de grond in laat gaan totdat de Raad van State, vermoedelijk eind dit jaar, een besluit heeft genomen. VughtParticipeert wijst wél op het risico dat er al over enkele maanden een aannemer geselecteerd is waar de gemeente niet meer vanaf kan. Dus er moet nu echt op de rem worden getrapt om dit onzalige plan te stoppen. De bewoners van Vught en Helvoirt hebben recht op een duurzame toekomstvaste N65 tunnel.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

logo asperges verhoeven.fw
bas van doorn
Hoven-Schilderwerken
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
13 mei 2022 Column Corvers: Treinstation

Bron: Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
Postbus 51
Amber Alert