Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
asperges 3
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

9 april 2024 Overleden: Helma Rypma-Smit

Familie Rypma...

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Er gaat inderdaad iets niet goed met het CPO in Helvoirt…

HELVOIRT – 27 maart 2023. CPO Den Hoek was een CPO-initiatief dat sinds 2018 actief was in het voornemen woningen te bouwen voor starters en senioren in CPO-verband, tegen zo laag mogelijke kosten.

Op onze lijst stonden maar liefst 70 mensen uit Helvoirt en omliggende dorpen die geïnteresseerd waren in een woning in CPO verband. Ondanks dat er maar beperkt publicaties over ons collectief hebben plaatsgevonden, was het aantal aanmeldingen hoog.

Het is inmiddels 2022 wanneer de gemeente Vught een tender uitschrijft waarbij het mogelijk wordt in CPO-verband een 11-tal woningen te realiseren. Ooit, in de Haarense tijd, was het de bedoeling 28 woningen in CPO-verband te bouwen.

De eisen en voorwaarden die in de genoemde tender gesteld werden, hadden op meerdere onderdelen niets met een CPO te maken. Met name op het financiële vlak waren de eisen niet reëel en was het voor CPO Den Hoek onverantwoord daarmee in te stemmen. Dit zou grote financiële risico’s op persoonlijke titel met zich meebrengen. Deze voorwaarden en eisen sloten daardoor veel meer aan bij een projectontwikkelaar of bouwonderneming. We hebben de Gemeente Vught en verschillende raadsleden daarvan op de hoogte gebracht. Zonder resultaat. Dat heeft ons toen met pijn in het hart en na jarenlang hard werken, genoodzaakt af te zien van deelname aan de tender.

Maar we zagen de bui wel een beetje hangen. En niet helemaal onterecht, zo lijkt het. Want met belangstelling en gemengde gevoelens heeft CPO Den Hoek het artikel van Brecht Gerritse op Helvoirt.net van 2 februari 2023 gelezen. Die doet in dit artikel verslag van de informatieavond die georganiseerd was door het CPO-collectief die de 11 woningen gegund waren.

Verbazing bij ons en bevestiging van hetgeen we al die tijd al een beetje dachten en ondervonden hebben. Uit meerdere bronnen is ons gebleken dat de betreffende informatieavond wel een heel commercieel karakter had en niet zo veel met een CPO te maken had.

Onlangs hebben we naar aanleiding van dit artikel vragen gesteld aan het college van B&W van Vught. Tevens zijn alle raadsleden en politieke partijen door ons op hetzelfde moment geïnformeerd. De politieke partij Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van hetzelfde artikel ook vragen gesteld aan het college. Inmiddels heeft het college op onze vragen gereageerd. Soms geen antwoord op de vraag die gesteld is, in andere gevallen vaag en ontwijkend. Niet goed.

Echter, het wordt pas echt vervelend wanneer het college in haar antwoord aan Gemeentebelangen het artikel van Brecht Gerritse betitelt als ”gekleurd, onjuist en misleidend”. Wij denken daar toch wat anders over. Wij herkennen ons als CPO Den Hoek wel degelijk op onderdelen die Brecht Gerritse in het artikel noemt. En in plaats van een gezonde argwaan te tonen en het gesprek aan te gaan met Brecht Gerritse, gebruikt het college deze bewoordingen. Erg jammer en een gemiste kans.

Brecht Gerritse schrijft onder andere over radiostilte, het ontbreken van een bestuur op een belangrijke informatieavond, een CPO met twee deelnemers die tevens bestuur zijn, een ”CPO Nieuwe Stijl”, een koopprijs van 400.000,00 euro en geen financiële transparantie. Onderwerpen die inderdaad helemaal niets met een CPO te maken hebben.

Dat Brecht Gerritse enkele conclusies trekt gebaseerd op gevoelens, emotie en frustraties, begrijpen wij wel. Wanneer wij terugkijken in de tijd kunnen wij ons dat heel goed voorstellen. We hebben de nodige hobbels moeten nemen en het leek er uiteindelijk op dat ook onze CPO Den Hoek helemaal niet mocht lukken.

Wij gaan ervan uit dat de Gemeente Vught het CPO niet met opzet heeft verzaakt. Maar men heeft wel degelijk steken laten vallen. Want ons is in al die tijd gebleken dat de kennis met betrekking tot een CPO zowel bij de betrokken ambtenaren als bij de wethouder volstrekt onder de maat was en wellicht nog steeds is. Het inschakelen van een externe partij heeft hen klaarblijkelijk niet geholpen. Daarnaast hebben wij de indruk dat deze kennis ook bij een deel van de Vughtse gemeenteraad ontbreekt.

Wij hebben als CPO Den Hoek in het verleden de betreffende wethouders en verschillende raadsleden volledig op de hoogte gesteld en gehouden van de bedoelingen en uitgangspunten van een zuivere CPO. Het is gebleken dat in ieder geval een aantal raadsleden de procedurele aanpak vooraf in de vorm van de Gunningsleidraad en Nota van Inlichtingen, niet heeft gelezen.

De Gemeente Vught geeft in haar antwoorden aan Gemeentebelangen en CPO Den Hoek te kennen, niet op haar beslissing terug te komen en daaraan vast te houden. Zoals eerder gesteld zou het de wethouder sieren om in ieder geval met alle betrokken partijen aan tafel te gaan. Gezien de verregaande consequenties vinden wij het tijdelijk stopzetten van de lopende procedure daarbij een reële overweging. Daarmee wordt recht gedaan aan alle starters en senioren uit Helvoirt die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Een betaalbare woning die volgens de Gemeente Vught maximaal 250.000,00 euro mag kosten.

Onlangs is in Vught een informateur aan de slag gegaan om een advies voor een nieuwe coalitie uit te brengen. In het advies van informateur Prick, inmiddels formateur, komen een aantal onderwerpen terug die zeker ook op bovengenoemd dossier van toepassing zijn. Ons advies aan de raad en het college: doe er je voordeel mee. Het is geen schande om nu tot het besef te komen: dat hebben we niet goed gedaan, dat had anders gekund en gemoeten. Immers, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ook wij gaan graag met de wethouder, het college en de raad in gesprek over dit onderwerp. Op onze uitnodiging daartoe is de wethouder vooralsnog niet ingegaan.

We hopen dat zij daartoe alsnog bereid is. Uiteraard zijn wij bereid om een en ander toe te lichten en te verduidelijken. Heb je vragen of wil je met ons in gesprek? Neem dan gerust contact met ons op via emailadres: cpodenhoek@gmail.com

Met vriendelijke groet en indien nodig: wordt vervolgd.
CPO Den Hoek
Hans van Wijnen – Maarten van Gorp – Thomas Lommers

 

 

Download onze gratis app

bas van doorn
CDA logo
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
15 mei 2024 Column Corvers: Dromen over politiepost

Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
logo-rijksoverheid
Amber Alert