Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
asperges 3
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

9 april 2024 Overleden: Helma Rypma-Smit

Familie Rypma...

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Commissievergadering 30 mei

Foto: Schildersbedrijf-Brabander

30 mei in de Commissiekamer Raadhuis Leeuwensteinplein 5, aanvang 20.00 uur

VUGHT – 28 mei 2024. Tijdens deze vergadering debatteren raads- en burgerleden met elkaar over de onderstaande onderwerpen.

Agenda:

  • Raadsinformatiebrief Plan van aanpak kortetermijn maatregelen N65 

Op verzoek van D66 en PvdA-GL is deze raadsinformatiebrief ter opiniëring geagendeerd. Eerder dit jaar is een raadsbrede motie aangenomen die het college oproept tot een plan van aanpak met maatregelen die op korte termijn de leefbaarheid en veiligheid en rondom de N65 zullen verhogen.

  • Vaststellen bestemmingpslan ‘Kruishoeveweg 5, Vught’

De initiatiefnemer is voornemens om het agrarisch bedrijf grotendeels te beëindigen en de nevenactiviteit (een huisdierenpension) als hoofdactiviteit uit te oefenen. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

  • Financiële stukken WSD

Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

  • Kennisname jaarstukken 2023 en zienswijze begrotingswijziging 2024 GGD Hart voor Brabant

Aan de raad wordt gevraagd geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024, omdat aan de eerdere zienswijze op de begroting 2024 is voldaan.

  • Zienswijze begroting GGD Hart voor Brabant 2025

Voorgesteld wordt een zienswijze te geven met een tweetal aandachtspunten, te weten de dalende vaccinatiegraad en het vullen van nieuwe prestatie indicatoren.

  • Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (Stroomm)

Er wordt een kandidaat voorgedragen voor benoeming om de volledigheid van de Raad van Toezicht te herstellen.

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender op de website. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.

Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda? Tijdens de commissievergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Dit kan zowel fysiek als schriftelijk. Aanmelden hiervoor kan via Spreek in tijdens een commissievergadering.

Voor meer informatie over het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie via (073) 658 06 80 of stuur een e-mail naar griffie@vught.nl.

Besluitvorming over deze onderwerpen is voorzien op donderdag 13 juni aanstaande. 

 

 

Download onze gratis app

bas van doorn
CDA logo
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
15 mei 2024 Column Corvers: Dromen over politiepost

Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
logo-rijksoverheid
Amber Alert