Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
Slider7
previous arrow
next arrow
Mobiel_slide_1
Mobiel_slide_2
Mobiel_slide_3
Mobiel_slide_4
Mobiel_slide_5
Mobiel_slide_6
Mobiel_slide_7
previous arrow
next arrow
logo-vandenboertaxaties.fw
logo-kant.fw
asperges 3
logo-gubbels.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-vanboxtel.fw
logo-d66-vught
logo-pvda.fw
logo vvd-vhc
logo-gemeentebelangen
logo adverteren.fw
Voedselbank
Voedselbank

Familie berichten

9 april 2024 Overleden: Helma Rypma-Smit

Familie Rypma...

7 december 2021 Familieberichten op Vught.nu

Het is mogelijk om hier op de nieuwssite van Vught...

Brief aan B&W Vught hoe het hoofdpijndossier N65 te (de) ‘sensibiliseren’

INGEZONDEN BERICHT

Als gevolg van N65-beslissingen van de vorige coalitie zit u nu met een hoofdpijndossier. Het onder­staande is een poging dit N65-dossier te (de)“sensibiliseren” om een politiek modewoord te gebruiken.

Feiten:

  • Uit deze Statenmededeling blijkt dat GS Brabant de tijd tot de RvS uit­spraak ”gebruikt om het dossier samen met onze partners, …, op orde te krijgen. Op deze wijze en doordat wij zelf reeds met verbeteringen komen, hopen we de negatieve consequenties voor de uitvoering van de re­con­structie te beperken.” En bevestigt ook dat het zou gaan om enkele procen­ten toename met: “Zoals in de memo van 12 februari jl. is aange­geven, is bij deze berekening een fout gemaakt, waardoor 2300 motorvoertuigen niet zijn meegenomen.” Het is uiteraard bewonderens­waardig dat GS probeert het voor­tijdig overlijden van veel plantjes in natuurgebieden te beper­ken. Maar uit iedere route­plan­ner blijkt dat vanaf het cen­trum van het land, Utrecht, naar het Zuiden nu nog de snelste routes Tilburg (A27, 81 km) of Breda (A59, 86 km) zijn. Na­dat de 4 N65 stop­lichten verdwijnen, blijft de route naar Tilburg over de A2/N65 als vanouds de kortste (79,2 km). Maar wordt dan ook de snelste route! Bij­na alle verkeer vanaf Utrecht zal de A2/N65 gaan kiezen en dan gaat het om vele tientallen procen­ten. Zo gaan niet alleen veel meer plant­jes voortijdig over­lijden maar ook nog veel meer N65 omwonenden dan nu al het geval is.
  • In deze brief aan B&W stelt de SP de lastige vraag dat “heroverweging van de N65 reconstruc­tie een politiek gevoelig punt is en een belangrijk onderwerp was van de gemeenteraads­ver­kie­zingen. Daar waar partijen direct na de coalitievorming geen mogelijkheid zagen de plan­nen te hero­ver­wegen, is heroverweging op basis van deze nieuwe berekeningen wel dege­lijk reëel.
  • Deze “Open Brief”van VP roept GS op om te: “stoppen met deze misleidingen (over tunnel­kosten bijv.) en respect te tonen voor onze bestuurlijke inrichting en wetgeving.”
  • In deze publicatie om duiding te geven aan de VoVo uitspraak RvS concludeert de lands­advo­caat heel optimistisch hier tot slechts twee punten: Helvoirtse weg en viaduct bij Peijnen­burg. Onze nadere duiding hier concludeert evenwel dat ook bij 10 “andere aandachts­punten onge­wisse uitspraken voorspelbaar zijn. Indien slechts één van die ongewisse uitspra­ken uitvalt in het nadeel van het huidige plan, is het lot van de voorliggende N65-reconstructie bezegeld.”

Conclusie:

Kortom, een hoofdpijndossier waar geen eer aan is te behalen. Bovendien blijken uit deze CPB studie over de 2,3 lange A2 tunnel in Maastricht de leefbaarheidsbaten meer dan € 200 Mio te bedra­gen. Dat alleen als gevolg van de prijsontwikkeling van de omliggende woningen binnen één kilometer weg­rand. De lengte van twee boortunnels in Vught en Helvoirt samen is 3.7 km. Kor­tom, leefbaarheids­ba­ten rond € 300 Mio. Ook dat effect heeft de vorige coalitie niet meegenomen in de MKBA’s. Om dit dossier te (de) ‘sensi­bili­seren’ is er o.i. nog maar een oplossing. De landsadvocaat subtiel duidelijk ma­ken dat het B&W Vught en GS Brabant wel goed zou uitkomen als de Raad van State dit plan afwijst.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij Vught Nu. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@vught.nu

 

 

bas van doorn
CDA logo
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo peijenburgvught.fw
logo-essentieelwonen.fw
previous arrow
next arrow
logo-t-heem
logo-guldenberg.fw
logo-hustin
logo-hustin
Jan van Balkom
logo-empee-helvoirtnet1
15 mei 2024 Column Corvers: Dromen over politiepost

Peter Corvers...

Meer >>

Theater de Speeldoos
Theater de Speeldoos
Agenda de Petrus
Agenda de Petrus

Een reactie plaatsen op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

logo-stichting helvoirtnet.fw
logo-gemeenteberichten-hel-vug.fw
1-1-2
Centrum jeugd en gezin
logo-rijksoverheid
Amber Alert